Partij voor de Dieren lanceert meldpunt vuurwerkoverlast


Samen naar een vuurwerkvrij Zaanstad

Doe direct een melding

Onze idealen

Er is geen planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Zaanstad

Iedereen doet ertoe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open

Onze mensen

Melchior Mattens

Raadslid

Melchior uit Zaandijk werkt als actuaris (verzekeringswiskundige) en is zich vanuit zijn beroep zeer bewust van de risico’s van het huidige politieke beleid voor mens, dier en natuur. Hardlopen is zijn favoriete vrijetijdsbesteding. Vaak loopt hij lange stukken door de Zaanstreek en komt langs prachtige Zaanse natuurplekjes die spoedig dreigen te verdwijnen. Sommige worden bestemd voor woningbouw ...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren begint Meldpunt Vuur­werk­overlast

De Partij voor de Dieren ergert zich al jaren groen, geel en geglitterd aan de overlast die vuurwerk geeft en strijdt al langere tijd voor een vuurwerkvrije stad. “Zolang Zaanstad nog niet vuurwerkvrij is, zal de Partij voor de Dieren actie blijven ondernemen!” aldus fractievoorzitter Melchior Mattens. “Vandaag lanceren wij dan ook een meldpunt voor vuurwerkoverlast.” Gelukkig zijn de parken in Z...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid