Kandidatenlijst

Nummer 1 – Judit Raa

Judit is geboren in Wormerveer  en  woont vrijwel haar hele leven in de Zaanstreek. Ze voelt zich hier, naar eigen zeggen, als een vis in het water. Judit is opgeleid als journaliste en werkte onder meer als verslaggeefster  en als ambtenaar bij diverse gemeenten. Bewegen in de buitenlucht is een van haar passies. Judit geeft uit liefhebberij sportlessen in het Burgemeester In ’t Veldpark te Zaandam en wandelt graag met hond Odie in de Zaanse natuur.

Al op jonge leeftijd bekommerde Judit zich om dieren. Op de lagere school vroeg ze zich verbaasd af waarom er geen dierenpartij was. Toen  jaren later de Partij voor de Dieren werd opgericht, besloot zij zich hier met hart en ziel voor in te zetten. Sinds 2006 als campagnecoördinator, vanaf 2014 als centrale spil van de werkgroep Zaanstreek en nu dus als lijsttrekker van PvdD Zaanstad!  

De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met álle andere bewoners van deze planeet.
Mijn ambitie is om Zaanstad groener, duurzamer, diervriendelijker en zorgzamer te maken. Samen met de andere mensen op de kandidatenlijst van Zaanstad gaat dit zeker lukken!

 

Nummer 2 - Melchior Mattens

Melchior uit Zaandijk werkt als actuaris (verzekeringswiskundige) en is zich vanuit zijn beroep zeer  bewust van de risico’s van het huidige politieke beleid voor mens, dier en natuur. Hardlopen is zijn favoriete vrijetijdsbesteding. Vaak loopt hij lange stukken door de Zaanstreek en komt langs prachtige Zaanse natuurplekjes die spoedig dreigen te verdwijnen. Sommige worden bestemd voor woningbouw of hockeyvelden, andere worden steeds vaker gebruikt voor grote festivals. Op al deze plekken leven dieren en genieten mensen van de natuur. Natuur die voor ons van levensbelang is in een veranderend klimaat, met steeds warmere zomers en nattere winters, mag niet ten koste gaan van festivals of grootschalige nieuwbouwprojecten.

Mijn passie heb ik gevonden in het opkomen voor de dieren, de natuur en het welzijn van mensen. Of natuur nou binnen of buiten de gemeentegrenzen is, of dieren nou landbouw- of gewone huisdieren zijn, of mensen nou van hier of van elders komen, iedereen heeft het recht een gelukkig leven te leiden in Zaanstad.

Nummer 3 - Rick Schellingerhout
Rick uit Amsterdam werkt als docent sociaal werk aan de Hogeschool van Amsterdam. Het contact met jonge mensen en hun (gebrek aan) engagement vindt hij daarin belangrijk. Bewust omgaan met jezelf en je omgeving horen daarbij. Daarnaast geeft hij hardlooptrainingen en werkt in een bioscoop. Klussen en gitaarspelen behoren ook tot zijn hobby’s.

Het belang van groen staat voor mij bovenaan’. De manier waarop de mens omgaat met de natuur om zich heen vind ik schandalig. Zonder natuur zijn we niks en hebben we geen ruimte om te leven. Zwerfafval, meer ruimte voor natuurlijk groen en aandacht voor duurzaamheid zijn voor mij kernthema’s.’

 

 

Nummer 4 - Frank Kempers

Frank is geboren in Doetinchem en woont na een aantal (binnen- en buitenlandse) omzwervingen inmiddels alweer ruim 45 jaar in Zaanstad. Hij beschikt over ruime leidinggevende ervaring als manager in zowel de profit-  als non-profitsector.

Frank maakt zich in toenemende mate zorgen over de groeiende invloed van de populistische beweging in de laatste jaren, die samengaat met toenemend consumentisme en een afnemende belangstelling voor natuur en milieu. Geraakt door het tegengeluid en de 'planeetbrede' visie van Marianne Thieme, heeft hij in 2014 bewust de ideologische overstap gemaakt  naar de Partij voor de Dieren.

'De vier partijbeginselen van de PvdD (mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid) onderschrijf ik volledig. Ik wil ze niet alleen 'in woord', maar vooral 'in daad' uitdragen. De gemeentelijke politiek lijkt mij daarvoor het meest geëigende instrument.'

 

Nummer 5-  Monique Zonneveld

Monique werkt in de gezondheidszorg als medewerker planning en control. In haar vrije tijd is ze vaak te vinden bij Volkstuinencomplex Nut en Genoegen, waar zij ook penningmeester is. Ze zet zich al vele jaren actief in voor de leefbaarheid en het behoud van groen in de Zaanstreek.

"Het zou mooi zijn als we naast al die groene gevels, ook meer groene natuur in de stad behouden. Zaanstad is een gemeente met veel industrie, verkeer en inwoners en daardoor meer luchtvervuiling en druk op de natuur. Mijn grootste wens voor nu en de toekomst is meer behoud en uitbreiding van het groen voor mens en dier in Zaanstad. De PvdD zet zich in voor een betere planeet voor mens en dier en daar kan ik mij helemaal bij aan sluiten".

 

 

Nummer 6 - Annemiek van der Steen

Annemiek is geboren in Amsterdam, maar al 20 jaar geleden verhuisde zij naar Westzaan om meer natuur om zich heen te hebben. Zij is ontwerpster en illustrator en in haar werk komen dieren veel voor, vooral vogels.

Helaas zie ik steeds minder vogels om me heen door bebouwing en bomenkap. Laten we goed zorgen voor het groen om ons heen en het leefgebied van dieren. Ik wens een samenleving waarin men liefdevol en zorgvuldig met mens, plant en dier omgaat zonder dat economische motieven de boventoon spelen.’

 

 

 

Nummer 7 - Martine van Haperen

Martine komt oorspronkelijk uit Zeeland, maar woont inmiddels al weer bijna 8 jaar met veel plezier in Zaandam. Naast haar werk als archeoloog bij de universiteit Leiden heeft zij een eigen bedrijf waar ze onder andere plantaardige kookworkshops en voedingscoaching aanbiedt. Ze is een creatieve duizendpoot en verzorgt onder andere de sociale media van PvdD Zaanstad.

De planeetbrede visie van de Partij voor de Dieren is hard nodig in onze gemeente. Te vaak worden de belangen van mensen, dieren en de natuur opgeofferd voor economisch gewin. Ik zet mij graag in om de unieke aanpak van de PvdD naar de Zaanse politiek te brengen.

 

 

Nummer 8 - Rijk Hoogmoed

Rijk is een geboren Zaanse. Ze werkt 39 jaar in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 17 jaar als gipsverbandmeester in een groot ziekenhuis. Ze is drie jaar geleden met overtuiging lid geworden van de Partij voor de Dieren en geeft aan dat het respect voor het belang van alle levende wezens, natuur en milieu een centrale plaats inneemt in haar levensvisie

 ‘Op mij als kind maakte het zien van onrecht of dierenleed al heel veel indruk. Olierampen zoals die bij Alaska (Exxion Valsez) en Mexico hebben mij altijd enorm geraakt. Een reden om mij aan te sluiten bij een partij met een planeetbrede visie, die geen compromissen sluit. Er valt heel veel te doen.