Onze speerpunten

• Huizen gaan vóór hotels! Zaanstad zet in op duurzame oplossingen voor de woningnood.

• De zorg voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen is op maat en vindt plaats in de eigen omgeving.

• Schone lucht is van levensbelang. Daarom rijden stadsbussen in Zaanstad alleen nog elektrisch en wordt vervuiling door voertuigen en industrie tegengegaan.

• Kappen met kappen! De gemeente beschermt en breidt het groen in de Zaanstreek uit. Particulieren kunnen niet langer zonder kapvergunning bomen omzagen.

• De gemeente Zaanstad gaat voldoende bijdragen aan de opvang van dieren in de vogelopvang en dierenasielen.

• De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten.

• De gemeente investeert in de emancipatie van minderheden, ook op scholen en sportverenigingen. Er wordt opgetreden tegen alle vormen van discriminatie.

• Geen jacht op gemeentegronden!

• De gemeente stimuleert gezonde en duurzame voeding en geeft hiervoor zelf het goede voorbeeld.

• Zaanstad is klimaatneutraal in 2030. De gemeente stimuleert duurzaam transport, zon- en windenergie en weert biomassacentrales.