Carmen Benjamins


Carmen Benjamins is opgegroeid in Wormerveer en besefte al vroeg dat we als mens ook een diersoort zijn dat leeft op deze aarde. In haar jeugd verzette ze zich vooral tegen sociale, gender en rassenongelijkheid. Later is dat uitgegroeid tot een meer algemeen verzet tegen de superiore opstelling van degenen aan de macht en de daaruit voortvloeiende uitbuiting van mens, dier en natuur.

Want hoe kun je de lucht bezitten?

“De Partij voor de Dieren is voor mij de enige partij die zich onthoudt van persoonlijke macht en opkomt voor alles wat leeft en een stem geeft aan diegenen die niet gehoord of begrepen worden, aan natuur die niet voor zichzelf kan opkomen.


De Gemeente Zaanstad heeft met het oog op de huidige klimaatcrisis nog heel veel te doen. Er is te weinig oog voor bijvoorbeeld de waarde en meerwaarde van bestaande bomen en ecosystemen en nog te weinig wil en moed om gemaakte besluiten n.a.v. voortschrijdend inzicht bij te stellen. Dat zijn mijn uitdagingen.”