Frank Kempers


Frank is geboren in Doetinchem en woont na een aantal (binnen- en buitenlandse) omzwervingen inmiddels alweer ruim 45 jaar in Zaanstad. Hij beschikt over ruime leidinggevende ervaring als manager in zowel de profit- als non-profitsector.

Frank maakt zich in toenemende mate zorgen over de invloed van de populistische beweging in de laatste jaren, die samengaat met toenemend consumentisme en een afnemende belangstelling voor natuur en milieu. Geraakt door het tegengeluid en de 'planeetbrede' visie van Marianne Thieme, heeft hij in 2014 bewust de ideologische overstap gemaakt van GroenLinks naar de Partij voor de Dieren.

"De vier partijbeginselen van de PvdD (mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid) onderschrijf ik volledig. Voor mij persoonlijk betekent dat: maximale aandacht voor een optimaal leefmilieu voor álle inwoners (mens én dier) in Zaanstad! Het actief uitdragen van de idealen van de PvdD middels een sterk tegengeluid in onze gemeenteraad acht ik daarbij onontbeerlijk."