Maya van der Vecht-Fortuin


Maya groeide op in Den Haag en logeerde vaak bij familie op het platteland in de Hoeksche Waard.

"Van jongs af aan heb ik altijd een sterke affiniteit gehad met dieren en hun welzijn."

De belangrijkste motivatie voor Maya om zich aan te sluiten bij de Partij voor de Dieren is het respecteren en beschermen van de natuurlijke leefomgeving van alle dieren en planten. Ook vindt ze het belangrijk dat economisch belangen minder zwaar gaan wegen; de politiek zou moeten streven naar een beter ecologisch evenwicht.