De gemeente beschermt privacy


De Partij voor de Dieren staat voor garantie van de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op.

Het standpunt De gemeente beschermt privacy is onderdeel van: Samen, eerlijk en open