Dieren ter vermaak


De Partij voor de Dieren is tegen het gebruik van dieren voor amusement. Het welzijn van dieren die gebruikt worden voor evenementen, kunstuitingen, reclamespots, televisieprogramma’s, computergames, levende kerststallen en volksspelletjes, is vaak niet gegarandeerd.

Om stress en andere aantasting van dierenwelzijn te voorkomen, moet Zaanstad stoppen met het subsidiëren van evenementen met dieren, zoals de kortebaandraverij in Assendelft, of roofvogelshows op braderieën. Dit is ook in lijn met de Zaanse Nota Dierenwelzijn, waarin staat dat het welzijn van dieren bij evenementen ter vermaak van mensen niet kan worden gewaarborgd.

Wij zijn er hard mee bezig om het subsidiebeleid in lijn te krijgen met de Nota Dierenwelzijn:

Schriftelijke vragen gesteld in februari 2023, met vervolgvragen in april 2023.

Bijdrage bij de Voorjaarsnota 2024, waar we de motie introkken na een toezegging van de wethouder dat voor het einde van het jaar duidelijk is of en hoe subsidie aan evenementen met dieren geweigerd kan worden.

Het standpunt Dieren ter vermaak is onderdeel van: Dieren tellen mee

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen