Duurzaam bouwen en wonen


In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. De gemeente volbouwen is niet de oplossing; dat maakt Zaanstad onleefbaar.
De metropoolregio Amsterdam kampt met een groot tekort aan huizen. Zaanstad zou daarom tot 2040 ongeveer 20 duizend woningen bij moeten bouwen, meer dan een kwart van alle woningen die er nu zijn. Deze plannen leggen een enorme druk op de natuur en het milieu in de gemeente. In Zaanstad geldt voor starters een wachttijd van ongeveer tien jaar voor een sociale huurwoning.

  • Leegstand

    De gemeente bestrijdt actief leegstand en verloedering. Bezit van leegstaande kantoor- en winkelpanden wordt fiscaal ontmoedigd. Renovatie en herontwikkeling heeft de voorkeur boven nieuwbouw.

    Meer informatie

Het standpunt Duurzaam bouwen en wonen is onderdeel van: Duurzame keuzes in Zaanstad