Duurzame evene­menten


De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Voor elk evenement wordt een afweging gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur, milieu en buurtbewoners zwaar tellen. In afwachting van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk doet de gemeente er alles aan om vuurwerkvrije zones in te stellen in elk deel van de stad waar overlast te vrezen valt voor mens, dier, natuur en milieu.

 • Particulier vuurwerk

  De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk en organiseert eventueel als alternatief een professionele siervuurwerkshow. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, wijst de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones aan waar sprake is van overlast voor mens en dier: in bossen en parken, en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd.

  Meer informatie
 • Recreatie ten koste van natuur en biodiversiteit
  • De gemeente stelt een evenementenplan op. Daarin wordt aangegeven hoe de natuur beschermd wordt, hoe omwonenden betrokken worden en wat de maximale geluidsnormen zijn.
  • Grootschalige (muziek)evenementen worden bij voorkeur niet in parken, maar op pleinen of binnen georganiseerd, waarbij er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden. Er wordt geen kermis gehouden in het Burgemeester In ’t Veldpark en ook evenementen in andere parken en in Het Twiske worden tot een minimum teruggebracht.
  • Evenementen in parken vinden in ieder geval niet plaats in het broed- en zoogseizoen.
  • Parken en ander openbaar groen worden niet (deels) afgesloten omdat er een evenement plaatsvindt waar toegangsgeld voor geheven wordt.
   • Er komt een verbod op het gebruik van plastic wegwerpproducten als servies en bestek bij evenementen.
   • Bij evenementen worden geen ballonnen of lampionnen opgelaten.
   • Bij het verlenen van een vergunning voor een evenement komen de kosten van het
    natuurherstel voor rekening van de organisator.
   • Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschap.
   Meer informatie

  Het standpunt Duurzame evenementen is onderdeel van: Kies voor groen