Gelijke kansen voor iedereen


Discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling - zoals op basis van gezondheid of een beperking, op basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of seksuele identiteit (LHBTI+, waaronder lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender personen en intersekse personen) - zorg te dragen voor emancipatie en gelijke behandeling.

 • Discriminatie

  De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing.

  Ook politieke partijen mogen niet discrimineren naar sekse, ook niet waar de overwegingen daartoe ingegeven worden door levensbeschouwelijke opvattingen. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie.

  De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en LHBTI's - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechting. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden. Publieke benoemingen moeten niet langer uitgezonderd worden van het anti-discriminatiebeginsel.

  Meer informatie
 • Investeren in emancipatie

  De gemeente voert een krachtig emancipatiebeleid en investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, bij sportverenigingen, zorginstellingen en in multiculturele en religieuze kringen.

  Meer informatie
 • Organisaties die discrimineren

  De gemeente doet geen zaken met en verleent geen subsidies aan organisaties die discrimineren en uitsluiten.

  Meer informatie
 • Uitkomstengelijkheid voor mensen met een beperking

  Zaanstad bevordert gelijke rechten van mensen met een beperking en zorgt ervoor dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap strikt wordt nageleefd.

  Meer informatie

Het standpunt Gelijke kansen voor iedereen is onderdeel van: Samen, eerlijk en open

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws