Goed en duurzaam openbaar vervoer


Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Zaanstad beginnen!

  • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert deelfietssystemen zoals de OV-fiets. Niet alleen op treinstations zijn deelfietsen beschikbaar, ook op belangrijke bushaltes en P+R- terreinen zijn deze een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer.
  • De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets worden de P&R-faciliteiten gratis.
  • Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken en dorpskernen is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar.
  • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2025 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven en emissievrij.
  • Er komt een tramverbinding die station Zaandam verbindt met de wijken Poelenburg en Peldersveld. Deze tramlijn wordt aangesloten op de nog te realiseren hoogwaardig- openbaarvervoerverbinding met Amsterdam.
  • Gratis openbaar vervoer binnen Zaanstad is onderdeel van de Zaanse Stadspas.
  • Er wordt gei╠łnvesteerd in betere openbaarvervoerverbindingen in de lintdorpen
    (Assendelft en Westzaan).

Het standpunt Goed en duurzaam openbaar vervoer is onderdeel van: Vervoer zonder vervuiling

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer