Meer lokale demo­cratie


Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, de aanleg van groen en aan zorg in de buurt.

Het standpunt Meer lokale democratie is onderdeel van: Emancipatie en privacy voorop in Zaanstad

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

De PvdD in het Zaanstad Beraad

Over straatintimidatie, fossiele brandstoffen en meer

Planning- en controlecyclus - rondvraag POV Aan de orde is het samenvoegen van de kadernota en de bestuursrapportage. De PvdD is van mening dat de doorberekening van de kadernota onvolledig is, omdat factoren als klimaat, effecten voor de gezondheid en natuur hierin niet worden meegewogen. De werkelijke kosten van het gemeentelijk beleid, de gevolgen voor mensen, andere dieren, de planeet en toek...

Nieuws