Meer natuur in de straat


Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt Zaanstad een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreƫren.

 • De gemeente stimuleert en faciliteert groene initiatieven
  • Groenambassadeurs stimuleren en ondersteunen bewoners en scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, volkstuinprojecten en groene initiatieven van bewoners.
  • De gemeente informeert haar inwoners over het belang van gifvrij en bij- en vlindervriendelijk tuinieren.
  • Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven. Zij worden ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden ingericht als bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.
  Meer informatie
 • Kunstgras

  Op sportvelden en in parken of bermen wordt geen kunstgras aangelegd. Bestaande kunstgrasvelden worden niet meer ingestrooid met rubbergranulaatkorrels.

  Meer informatie
 • Meer groen in de buurt
  • In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende straten. De gemeente hanteert daarbij als uitgangspunt 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom.
  • De gemeente bevordert de aanleg van geveltuintjes door stadbewoners.
  • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en gevels.
  • Inwoners worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en niet te verharden met tegels en steen.
  Meer informatie
 • Natuurinclusief bouwen
  • We gaan alleen nog natuurinclusief bouwen en renoveren. In projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is, worden natuurdoelstellingen gesteld, zoals de aanleg van groene daken, nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren, bomen en struiken in de straat en speelnatuur voor kinderen.
  • Op sportvelden en in parken of bermen wordt geen kunstgras aangelegd. Bestaande kunstgrasvelden worden niet meer ingestrooid met rubbergranulaatkorrels.
  Meer informatie
 • Openbaar groen: een thuis voor insecten, gifvrij en inheems
  • Het aanbod en de diversiteit van voedsel voor bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen wordt vergroot. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en perken rondom bomen worden ingezaaid en beplant met bloemen en heesters die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere diersoorten.
  • Consumenten en bedrijven worden door de gemeente aangespoord te stoppen met het gebruik van gif. Ook sportvelden en volkstuinen in Zaanstad zijn gifvrij.
  • De gemeente gebruikt alleen inheemse biologische bloemen en planten en beheert het openbaar groen ecologisch.
  Meer informatie

Het standpunt Meer natuur in de straat is onderdeel van: Kies voor groen