Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht!


Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Zaanstad kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

 • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat. Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.
 • De binnenstad wordt autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P+R- voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken. Er komen liftershaltes.
 • De gemeente voert gedifferentieerde tarieven voor parkeren en parkeervergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
 • Zaanstad streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen distributiehubs, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.
 • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
 • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
 • Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones. Er komt een milieuzone voor de Wandelweg in Wormerveer (S152). Hierdoor wordt vervuilend doorgaand verkeer tussen Kennemerland en Amsterdam uit het dorp geweerd.
 • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantarenpalen.
 • Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund.
 • Zaanstad richt de gemeente in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto’s, deel-(bak)-fietsen aangeboden (voordelig met stadspas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.
 • Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
 • Zaanstad lobbyt voor betere internationale treinaansluitingen en faciliteert deze.
 • Zaanstad werkt op geen enkele wijze mee aan de uitbreiding van luchthaven Schiphol.
 • Zaanstad onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.
 • Er komt een milieuzone op het water: in de binnenstad en in natuurgebieden zijn vanaf 2025 alleen nog boten zonder verbrandingsmotor welkom. Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen.
 • Bij een eventuele herinrichting van de Thorbeckeweg verdwijnt het tankstation. Vanwege de electrificatie van auto’s is verplaatsen niet nodig. Zo kan het Vijfhoekpark blijven zoals het is!
 • Er komt geen nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9.
 • De A8 wordt niet verbreed.
 • Er wordt niet geïnvesteerd in nieuwe ontsluitingswegen voor autoverkeer van bestaande buurten, zoals een ondertunneling bij Westerwatering.
 • Busbrug de Binding wordt niet permanent opengesteld voor autoverkeer.

Het standpunt Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht! is onderdeel van: Vervoer zonder vervuiling