Natuur beschermen en verbinden


Groenstroken, sloten, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Zaanstad. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

Het standpunt Natuur beschermen en verbinden is onderdeel van: Natuur vooropstellen