Respect en zorg voor in het wild levende dieren


Jacht en hengelen verstoren het evenwicht in de natuur en zijn zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten en de mogelijkheid hebben in vrijheid te leven.

 • Hengelen en viswedstrijden

  Een aantal vrijetijdsbestedingen waarin dieren een belangrijke rol spelen worden aangeduid als 'sport', zoals hengelsport. Sport met dieren is een probleem als de dieren hierbij in hun gezondheid en welzijn worden aangetast. De aantasting van het dierenwelzijn geldt in hoge mate voor hengelen. Hengelen is geen sport. Het is net als jagen een vorm van tijdverdrijf ten koste van dieren. Lange tijd heeft men gedacht dat vissen geen pijn kunnen voelen.

  Inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren.

  Een haak door de lip of in de keel, waarna de vis uit alle macht van de haak probeert los te komen, spartelen in een 'leef'net, op de foto met de hengelaar - dat kan niet zonder pijn en stress. Veel teruggezette vissen zijn dan ook beschadigd en verwond.

  De Partij voor de Dieren wil dan ook dat hengelen en viswedstrijden worden verboden.

  Mocht een hengelverbod (vooralsnog) niet haalbaar zijn, dan moet hengelen sterk worden ontmoedigd door onder andere het verbieden van vislessen op basisscholen. Daarnaast moet het gebruik van de zeer dieronvriendelijke weerhaken en leefnetten worden verboden.

  Meer informatie

Het standpunt Respect en zorg voor in het wild levende dieren is onderdeel van: Dieren tellen mee