Schone lucht, veilig vervoer


Duurzaam van A naar B

Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Onnodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen of kleine parken.

 • Centrum autovrij

  Het centrum van Zaandam wordt vrij van gemotoriseerd verkeer en een systeem van inrijheffingen voor de sterkst vervuilde gebieden in de gemeente wordt ingevoerd.

  Meer informatie
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld
  • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf 2020 emissievrij.
  • Zaanstad bevordert onder ambtenaren en bestuur het woon-werkverkeer per fiets. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
   Meer informatie
  • Gemotoriseerd verkeer: minder en schoner
   • Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden door de gemeente niet meer aangelegd of verbreed. De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
   • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Ook initiatieven voor elektrische deelauto’s en deelfietsen worden actief ondersteund.
   • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij. In de reeds geplande nieuwbouwwijken zal het aantal autoparkeerplekken zo laag mogelijk worden gehouden en wordt er voornamelijk gefocust op elektrisch vervoer.
   • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
   Meer informatie
  • Leefstraten

   In een Leefstraat richten bewoners hun straat (tijdelijk) op een creatieve en leefbare manier in. Bijvoorbeeld met meer ruimte voor spelen en ontmoeten. De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten in te richten.

   Meer informatie
  • Leefstraten

   In een leefstraat richten bewoners hun straat (tijdelijk) op een creatieve en leefbare manier in. Bijvoorbeeld met meer ruimte voor spelen en ontmoeten. De gemeente stimuleert bewoners om leefstraten in te richten.

   Meer informatie
  • Luchtkwaliteit: kennis is macht

   De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gemeente gaat met metingen en effectieve maatregelen de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen.

   De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.

   Zaanstad ontwikkelt een aanpak van luchtverontreiniging door houtstook.

   Meer informatie
  • Maximumsnelheid 30 km/u

   Op wegen zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.

   Meer informatie
  • Meer P+R-mogelijkheden

   De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer worden de P+R-faciliteiten gratis.

   Meer informatie
  • Openbaar vervoer en fiets zijn een volwaardig alternatief voor de auto
   • Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een beperking. De problemen die rolstoelgebruikers in Zaanstad ervaren bij het busvervoer worden opgelost.
   • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden.
   • Op wegen zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
   • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen. Verkeerslichten worden voorzien van een timer.
   • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer. De gemeente zorgt voor voldoende en veilige fietsenstallingen op drukbezochte plekken en bij trein- en metrostations en bushaltes.
   • De gemeente investeert in een OV-fietssysteem dat deel gaat uitmaken van alle treinstations en belangrijke knooppunten van het openbaar vervoer.
   • De gemeente investeert in snelle en veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen.
   • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal
    slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
   • In alle woonwijken én in het buitengebied is toegankelijk en regelmatig openbaar
    vervoer beschikbaar.
   • Het openbaar vervoer in Zaanstad en omliggende plaatsen wordt ook ’s avonds en ’s
    nachts verder uitgebreid.

   Meer informatie
  • Parkeren in de publieke ruimte
   • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij. In de reeds geplande nieuwbouwwijken zal het aantal autoparkeerplekken zo laag mogelijk gehouden worden en wordt er voornamelijk gefocust op elektrisch vervoer.
   • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto's dan voor schonere auto's.
   • In een Leefstraat richten bewoners hun straat (tijdelijk) op een creatieve en leefbare manier in. Bijvoorbeeld met meer ruimte voor spelen en ontmoeten. De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten in te richten.
   Meer informatie
  • Schoner vrachtverkeer in het centrum

   Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en de woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten, waarna verder vervoer minder vervuilend plaatsvindt.

   De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.

   Meer informatie

  Het standpunt Schone lucht, veilig vervoer is onderdeel van: Vervoer zonder vervuiling