Uiterlijk in 2030 klimaat­neu­traal


De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.

Het standpunt Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is onderdeel van: Hoogste tijd voor een andere economie

Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal

Wat we hebben bereikt

  • Maatregelen voor klimaatadaptatie mogen het klimaat en de biodiversiteit geen schade toebrengen.

    "Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering worden beide veroorzaakt door menselijke economische activiteiten, en ze versterken elkaar wederzijds. Geen van deze twee crises kunnen succesvol worden opgelost als we ze niet in samenhang aanpakken." Ook maatregelen om ons te beschermen tegen bijvoorbeeld toenemende hitte en hoosbuien zijn menselijke economische activiteiten. Dit is nu onderdeel van het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws