Uiterlijk in 2030 klimaat­neu­traal


De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.

Het standpunt Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is onderdeel van: Zaanstad: lang zullen we leven