Vee-industrie aan banden


De vee-industrie is immoreel en onhoudbaar. Er is geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsbeleid opgewassen tegen alle problemen die deze industrie met zich meebrengt. Megastallen gaan niet samen met volksgezondheid en dierenwelzijn. Daarom moet er een einde komen aan de vee-industrie. Zaanstad biedt alle ruimte voor biologische akker- en tuinbouw voor zover de gemeente daar invloed op heeft.

Het standpunt Vee-industrie aan banden is onderdeel van: Dieren tellen mee