Wonen zonder zorgen


Een betaalbaar, duurzaam huis in een prettige woonomgeving draagt bij aan het welzijn van mensen. Wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen en geen onevenredig beslag leggen op het inkomen.

Het standpunt Wonen zonder zorgen is onderdeel van: Iedereen doet ertoe