Ons verkie­zings­pro­gramma voor iedereen


Wij staan voor een inclu­sieve samen­leving

12 februari 2022

De Partij voor de Dieren staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt en niemand zich buitenspel voelt staan.

Daarom is er een samenvatting van ons verkiezingsprogramma in verschillende versies. Je kan hem lezen in makkelijke taal, luisteren én kijken!

We also have a short English version.