Nieuws

PvdD Zaanstad stelt vragen over Circus Freiwald

17-08-2018
17-08-2018 Partij voor de Dieren Zaanstad is onaangenaam verrast dat er een circus met (wilde) dieren in Zaanstad is neergestreken. Sinds 15 september 2015 zijn circussen met wilde dieren in Nederland verboden, maar voor circus Freiwald dat nu in...

Bijenhotel voor Schooltuinen

10-07-2018
De kinderen van de Schooltuinen in het Darwinpark kregen een viersterrenhotel! Dinsdag 10 juli schonk raadslid Judit Raa een bijenhotel namens de fractie en werkgroep Partij voor de Dieren. Hiermee wil de PvdD het werk van de Schooltuinen ondersteunen...

PvdD Zaanstad zegt NEE tegen het Cultuurcluster

18-06-2018
Afgelopen zaterdagmiddag nam PvdD steunfractielid Rick Schellingerhout deel aan het debat over het nieuwe Cultuurcluster in de Bullekerk in Zaandam. Piet Bakker van De Orkaan was gespreksleider.  Rick Schellingerhout legt namens de PvdD fractie...

PvdD Zaanstad reageert op concept coalitie-akkoord

16-06-2018
Deze week werd het Zaanse concept-coalitieakkoord gepresenteerd in de gemeenteraad. PvdD raadslid Judit Raa hield een betoog waarin zij de coalitiepartners opriep om meer aandacht te besteden aan de essentiële kernwaarden duurzaamheid en dierenwelzijn...

Luchtvervuiling in Zaans Beraad

29-05-2018
Op 24 mei werd in het Zaans Beraad Zaans beraad het agenda-initiatief van de Partij voor de Dieren over luchtkwaliteit besproken. Melchior Mattens gaf een toelichting en beantwoordde vragen van raadsleden. De bedoeling van het agenda-initiatief was...

Rondvraag vergassen Zaanse ganzen

21-05-2018
Partij voor de Dieren Zaanstad heeft bij de rondvraag van het Zaans Beraad vragen gesteld over ontheffingen voor het vergassen en/of afschieten van ganzen in Zaanstad. Helaas was de wethouder Dierenwelzijn (D66) niet bereid om namens het college een...

Fortuinveld - onfortuinlijk besluit

20-05-2018
Op 17 mei behandelde de gemeenteraad de vaststelling van het Bestemmingsplan Fortuinveld. Hierin staat dat het Fortuinveld zal worden ingericht als sportpark voor hockeyclub De Kraaien. Partij voor de Dieren Zaanstad diende een motie in voor het...

Antwoord vragen verhuizing Kraaien   

09-05-2018
De Partij voor de Dieren Zaanstad heeft met teleurstelling kennisgenomen van het antwoord op onze vragen over de aanleg van sportpark Het Fortuin. De PvdD droeg een aantal belangrijke bezwaren aan tegen het plan. De zorg dat het verdwijnen van het...

Antwoord vragen bomenkap Prorail

07-05-2018
De Partij voor de Dieren was zeer bezorgd over de grootschalige bomenkap langs het Zaanse spoor door Prorail. Begin april hebben wij hierover vragen gesteld aan het college. Op 1 mei heeft het college geantwoord dat de bomen niet de beschermde...

Vragen inzake Fortuinveld (Hockeyclub de Kraaien)

04-04-2018
Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over over de toekomst van het Fortuinveld, het aanliggende natura 2000 gebied en het welzijn en de gezondheid van de bewoners van Zaandijk. Wij hebben het college van B&W daarom de volgende vragen...

 
Volgende pagina