Natuur voor­op­stellen


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Zaanstad versteent. Meer groen in de gemeente helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze gemeente een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 • Duurzame evenementen

  De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Voor elk evenement wordt een afweging gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur, milieu en buurtbewoners zwaar tellen. In afwachting van een landelijk verbod op consumen- tenvuurwerk doet de gemeente er alles aan om vuurwerkvrije zones in te stellen in elk deel van de stad waar overlast te vrezen valt voor mens, dier, natuur en milieu.

  Meer informatie
 • Meer natuur in de straat

  Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt Zaanstad een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren.

  Meer informatie
 • Natuur beschermen en verbinden

  Groenstroken, sloten, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Zaanstad. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Open brief bomen­beleid

PvdD, GL, ROSA en SP roepen het college op om bomen beter te beschermen

Aan : College van Burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad Datum: 8 januari 2019 Betreft: Open brief bomenbeleid Geacht college, De leefbaarheid van Zaanstad staat steeds meer onder druk door oprukkende bebouwing, bomenkap, klimaatverandering en luchtvervuiling. De fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, ROSA en SP willen de nodeloze aantasting van onze leefomgeving en ‘ontgro...

Bijdragen Moties Nieuws