Zaanstad: lang zullen we leven


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

Willen we nog vele jaren van Zaanstad genieten, dan moeten we nu de handen ineenslaan. De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.

Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Zaanstad moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 ºC, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

 • Alle energie op schoon!

  We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is noodzakelijk voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen. Energie uit de verbranding of vergassing van mest en/of dierlijke resten is niet schoon en wijzen we af.

  Meer informatie
 • Een evenwichtige waterhuishouding

  Door klimaatverandering worden hogere eisen gesteld aan waterbeheer. Zaanstad moet voorbereid zijn op de opvang en afvoer van meer water in korte tijd, en ook op de berging van water voor droge perioden.

  Meer informatie
 • Een stevige regie voor duurzaamheid

  De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief opkomt voor dieren, natuur en milieu. Het bevorderen van kennis en communicatie over duurzaam leven is cruciaal om bewustwording en duurzame vernieuwingen te realiseren. Dat is goed voor alle inwoners, ook op de lange termijn. Het gemeentebestuur speelt een voortrekkersrol om duurzaam gedrag te stimuleren.

  Meer informatie
 • Kringlopen sluiten: een circulaire economie in Zaanstad

  De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensen- rechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terug- winnen uit bestaande producten. De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

  Meer informatie
 • Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal

  De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws