Iedereen doet ertoe


In een gezonde en bloeiende samenleving is iedereen gelijkwaardig. Maar in Nederland is van echte gelijkwaardigheid helaas nog geen sprake, ook niet in Zaanstad. Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Zaanstad. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.

 • Meer aandacht voor onderwijs en cultuur

  Scholing draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen. Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Beide staan voor de immateriƫle waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Daarnaast kan de rol van het onderwijs niet onderschat worden als het gaat om de bewustwording ten aanzien van dierenwelzijn en milieuproblematiek, en de rol van de mens hierin.

  Meer informatie
 • Volwaardig meedoen voor iedereen

  Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bij- voorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.

  Meer informatie
 • Voorkomen is beter dan genezen

  Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

  Meer informatie
 • Werk in goede banen leiden

  Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze ooit nog wel een baan of een vast contract krijgen. En ze zijn bang dat computers of robots hun plek zullen innemen. De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden. Daarmee kunnen we veel werk en activiteiten verrichten die nu blijven liggen, omdat we er geen tijd voor hebben of omdat ze te duur zijn.

  Meer informatie
 • Wonen zonder zorgen

  Een betaalbaar, duurzaam huis in een prettige woonomgeving draagt bij aan het welzijn van mensen. Wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen en geen onevenredig beslag leggen op het inkomen.

  Meer informatie
 • Zorg op maat

  De Partij voor de Dieren vindt kleinschalige en buurtgerichte zorg heel belangrijk. We zetten fors in op het welzijn van zorgvragers en ontmoetingspunten en dagbesteding in de buurt om vereenzaming te voorkomen.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws