Zorgzaam Zaanstad


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

 • Meer aandacht voor onderwijs en cultuur

  Scholing draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen. Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Beide staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Daarnaast kan de rol van het onderwijs niet onderschat worden als het gaat om de bewustwording ten aanzien van dierenwelzijn en milieuproblematiek, en de rol van de mens hierin.

  Meer informatie
 • Volwaardig meedoen voor iedereen

  Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bij- voorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.

  Meer informatie
 • Voorkomen is beter dan genezen

  Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

  Meer informatie
 • Werk in goede banen leiden

  Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze ooit nog wel een baan of een vast contract krijgen. En ze zijn bang dat computers of robots hun plek zullen innemen. De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden. Daarmee kunnen we veel werk en activiteiten verrichten die nu blijven liggen, omdat we er geen tijd voor hebben of omdat ze te duur zijn.

  Meer informatie
 • Zorg op maat

  De Partij voor de Dieren vindt kleinschalige en buurtgerichte zorg heel belangrijk. We zetten fors in op het welzijn van zorgvragers en ontmoetingspunten en dagbesteding in de buurt om vereenzaming te voorkomen.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren Zaanstad biedt tegen­be­groting aan

Zó kan het wel

De Partij voor de Dieren dient een tegenbegroting in als reactie op de door het college van B en W gepresenteerde begroting 2021-2024. De PvdD presenteert een voorstel voor een groene, diervriendelijke en inclusieve koers, met als titel: Zó kan het wel. Steunfractielid Melchior Mattens dient de tegenbegroting vandaag in bij de gemeente. Tijdens het Zaanstad Beraad wordt de tegenbegroting aan wet...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws