Duurzame keuzes in Zaanstad


Duurzaam voorbeeld doet duurzaam volgen

Zaanstad kan een voorbeeldgemeente worden als wij samen onze schouders onder duurzaam en gezond leven zetten. Door anders te gaan consumeren. Door energiezuinig en duurzaam te wonen, reizen, ondernemen en werken. En door anderen te inspireren tot het maken van duurzame keuzes.

 • Duurzaam bouwen en wonen

  In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. De gemeente volbouwen is niet de oplossing; dat maakt Zaanstad onleefbaar.
  De metropoolregio Amsterdam kampt met een groot tekort aan huizen. Zaanstad zou daarom tot 2040 ongeveer 20 duizend woningen bij moeten bouwen, meer dan een kwart van alle woningen die er nu zijn. Deze plannen leggen een enorme druk op de natuur en het milieu in de gemeente. In Zaanstad geldt voor starters een wachttijd van ongeveer tien jaar voor een sociale huurwoning.

  Meer informatie

  Standpunten

 • Gezond en lekker voedsel

  De productie en consumptie van dierlijke eiwitten als vlees, vis en zuivel veroorzaken grootschalig dierenleed, kosten te veel energie, verbruiken te veel zoet water en grond en veroorzaken veel broeikasgassen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat het voor de inwoners van Zaanstad makkelijker wordt om vlees, vis en zuivel te laten staan. Gezonde landbouw is gif- en gentechvrij, regionaal, en wordt bedreven met respect voor dieren en natuur en levert de boer een eerlijk inkomen op.

  Meer informatie
 • Schone lucht, veilig vervoer

  Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Onnodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen of kleine parken.

  Meer informatie
 • Statiegeld
 • Zwerfafval

  Zwerfafval heeft zich verspreid van de polen tot de evenaar. Het Nederlands zwerfafval komt bij een oostenwind terecht in de Noordzee, en zelfs vaak veel verder, omdat het wordt meegevoerd door zeestromen. In de Stille Oceaan dobbert een plastic afvalhoop die naar schatting 34 keer groter is dan Nederland. De Partij voor de Dieren wijst erop dat zwerfafval aan de bron kan worden aangepakt door onze (over)consumptie af te remmen en zorgvuldiger om te springen met onze grondstoffen. We willen onder andere dat fabrikanten worden gestimuleerd om producten te maken met een lange levensduur. Ook willen we dat de provincie zich inzet om zwerfafval tegen te gaan waar mogelijk. Door intern single-use plastic en karton af te schaffen, door aan steun voor evenementen voorwaarden te verbinden over plastic gebruik en afvalverwerking, en zorg te dragen voor een goede infrastructuur van prullenbakken en blikvangers.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws