Partij voor de Dieren gegroeid!


Daarom zoeken we versterking!

Wil jij graag iets doen voor de dieren, de natuur en het milieu in onze stad? Misschien ben jij dan wel ons steunfractielid! Lees hier wat een steunfractielid eigenlijk doet en wie we daarvoor zoeken.

Onze idealen

Er is geen planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Zaanstad

Iedereen doet ertoe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open

Onze mensen

Melchior Mattens

Raadslid

Melchior uit Zaandijk werkt als actuaris (verzekeringswiskundige) en is zich vanuit zijn beroep zeer bewust van de risico’s van het huidige politieke beleid voor mens, dier en natuur. Hardlopen is zijn favoriete vrijetijdsbesteding. Vaak loopt hij lange stukken door de Zaanstreek en komt langs prachtige Zaanse natuurplekjes die spoedig dreigen te verdwijnen. Sommige worden bestemd voor woningbouw ...

Lees verder

Actueel

Bescherm het kwets­baarste: de natuur, de dieren, de diver­siteit en de geluk­zoeker

Voorstellen bij de kaderbrief 2023-2026

We hebben bij de Kadernota vier voorstellen ingediend om Zaanstad beter te laten opkomen voor de kwetsbare waarden. In de Kadernota worden de grote lijnen uitgezet voor het beleid van de komende jaren. Omdat we merken dat er bij het kappen van bomen vaak dingen verkeerd gaan, zouden we graag een extra ecoloog in dienst hebben. We horen bijvoorbeeld vaak van inwoners dat er een boom gekapt wordt ...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid