Een betere wereld begint heel dichtbij


Hou vast aan je idealen!

Parken in Zaanstad worden vuurwerkvrij!

Onze motie vond brede steun in de gemeenteraad

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Schrif­te­lijke vragen over het eten van vissen

Bij de "Zaanse visie op gezondheid"

Omdat het reces is, stellen we onze vragen voorlopig schriftelijk. We kregen nog geen antwoord op de vragen die we stelden over de Zaanse gezondheidsvisie, dus doen we het nu zo.

Zaanse parken vuur­werkvrij, vindt de meer­derheid van de raad!

... en andere moties die het leven in Zaanstad mooier, gezonder en saamhoriger maken.

Onze motie Vuurwerkvrije parken kreeg afgelopen donderdagavond brede steun van de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2019-2023! Dat is heel goed nieuws, vooral voor de dieren die in het park wonen. Wij vinden dat bij persoonlijke vrijheid ook persoonlijke verantwoordelijkheid hoort: de vrijheid van de een eindigt waar die van de ander begint. En de ander, dat zijn ook de die...

PvdD en de Zaanse Voor­jaarsnota 2019-2023

Twee moties gepresenteerd aan college en raad

Vanavond lichtte steunfractielid Melchior Mattens alvast twee van onze moties toe in het Zaanstad Beraad. Volgende week volgen er meer!

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen en werkgroepen of als politieke vertegenwoordiger. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid