Partij voor de Dieren gegroeid!


Daarom zoeken we versterking!

Wil jij graag iets doen voor de dieren, de natuur en het milieu in onze stad? Misschien ben jij dan wel ons steunfractielid! Lees hier wat een steunfractielid eigenlijk doet en wie we daarvoor zoeken.

Onze idealen

Er is geen planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Zaanstad

Iedereen doet ertoe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open

Onze mensen

Melchior Mattens

Raadslid

Melchior uit Zaandijk werkt als actuaris (verzekeringswiskundige) en is zich vanuit zijn beroep zeer bewust van de risico’s van het huidige politieke beleid voor mens, dier en natuur. Hardlopen is zijn favoriete vrijetijdsbesteding. Vaak loopt hij lange stukken door de Zaanstreek en komt langs prachtige Zaanse natuurplekjes die spoedig dreigen te verdwijnen. Sommige worden bestemd voor woningbouw ...

Lees verder

Actueel

Een klimaat­crisis en een biodi­ver­si­teits­crisis

Samen pakken we ze aan!

In november riep Zaanstad de klimaatcrisis uit, naar aanleiding van een voorstel dat we samen met GroenLinks schreven. Sindsdien is er feitelijk weinig veranderd. Klimaatmaatregelen worden vaak te duur of te ingrijpend gevonden - terwijl de klimaatcrisis pas écht ingrijpend is, en trouwens ook heel duur.

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid