Vragen inzake bomenkap Prorail


3 april 2018

De Partij voor de Dieren is zeer bezorgd over de grootschalige bomenkap langs het spoor door Zaanstad. Wij hebben daarom het college de volgende vragen voorgelegd:

  • Heeft Prorail voor de kap van bomen langs de spoorweg door Zaanstad een vergunning aangevraagd bij de gemeente? Zo ja, is deze verleend en op welke gronden?
  • Is de gemeente op de hoogte dat er bomen zijn gekapt die verder dan 11 meter van de spoorweg staan?
  • Is hiervoor expliciet toestemming gevraagd aan de gemeente en is hiervoor een volledig vergunningstraject voor doorlopen?
  • Tot welke afstand van het spoor mag Prorail van de gemeente bomen kappen?
  • Zijn de gekapte bomen opgenomen in de bomenlijst voor herplanting?
  • Zo ja, op welke termijn worden deze bomen herplant? Welke locaties zijn er beschikbaar voor zoveel bomen?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat de kap van bomen en weghalen van riet mogelijk negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit in aanliggende wijken rond de provinciale weg (Zaandijk, Westerwatering, Westerkoog)?
  • Heeft het college hier maatregelen op het oog? Is er ruimte om bomen net iets verder van het spoor te herplanten?