Brand­vei­ligheid, stank en geluid


Zaanstad stelt strengere eisen op het gebied van brandveiligheid, stank- en geluidsoverlast van stallen en andere bedrijven waar dieren bedrijfsmatig worden gehouden. Hierop wordt strikt gehandhaafd. Maatregelen mogen niet ten koste gaan van het welzijn van de gehouden dieren.

Het standpunt Brandveiligheid, stank en geluid is onderdeel van: Dieren tellen mee

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer