Gemo­to­ri­seerd verkeer: minder en schoner


  • Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden door de gemeente niet meer aangelegd of verbreed. De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
  • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Ook initiatieven voor elektrische deelauto’s en deelfietsen worden actief ondersteund.
  • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij. In de reeds geplande nieuwbouwwijken zal het aantal autoparkeerplekken zo laag mogelijk worden gehouden en wordt er voornamelijk gefocust op elektrisch vervoer.
  • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.

Het standpunt Gemotoriseerd verkeer: minder en schoner is onderdeel van: Schone lucht, veilig vervoer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer