Motie Dat doet de deur dicht!


7 juni 2019

De raad, bijeen op 20 juni 2019,

Constaterende dat:

 • Zaanstad de ambitie heeft om tussen 2030 en 2040 als gemeente klimaatneutraal te zijn;
 • Veel Zaanse winkeliers (een steekproef kwam uit op ongeveer 60%) hun deuren gedurende openingstijden standaard open hebben, ook in de winter, waardoor ze niet alleen de winkel maar ook de aarde opwarmen;
 • Onderzoekers uit Cambridge berekenden dat een dichte winkeldeur een jaarlijkse besparing tot 10 ton CO2₂ kan opleveren;
 • Uit een proef blijkt dat het vervangen van een deur door een schuifdeur (al dan niet een ‘slimme’, met een luchtgordijn) niet alleen goed is voor het milieu maar ook tot een fors lagere energierekening voor de winkelier kan leiden;
 • Het sluiten van de deuren ook (andere) voordelen kan hebben voor de winkelier, zoals een afname van het aantal winkeldiefstallen;
 • Uit diezelfde proef bleek dat de klant er niet door wegblijft;
 • Gemeentes de bevoegdheid hebben om beleid te maken dat winkeliers stimuleert of dwingt de deuren gesloten te houden;
 • In sommige gemeenten is geopperd om in de APV een artikel op te nemen, dat het winkeliers verbiedt om de deuren van winkels in de winter of wanneer de buitentemperatuur laag is continue geopend te hebben. Toevoeging van zo'n artikel zou in lijn zijn met de Wet milieubeheer en de uitspraak van de Hoge Raad inzake energiebesparing door detailhandelsbedrijven.
 • Ondernemingen verplicht zijn op basis van de Wet Milieubeheer energiemaatregelen te treffen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen, en dat de gemeente toeziet op toepassing van deze wet.

Overwegende dat

 • Niet-uitgestoten CO2₂ niet gecompenseerd of opgevangen hoeft te worden;
 • Energiebesparing dus de meest directe manier is om klimaatneutraal te worden;
 • Het sommige mensen demotiveert om hun beste beentje voor te zetten in de energietransitie als ze winkeliers de warme lucht direct de atmosfeer in zien blazen;
 • Open winkeldeuren niet passen bij een gemeente met ambitieuze klimaat- en energiedoelen;

Roept het college op:

Te onderzoeken hoeveel CO2₂ er jaarlijks bespaard kan worden als winkeliers hun deuren niet standaard open hebben staan;

Te onderzoeken op welke manier winkeliers gestimuleerd dan wel gedwongen kunnen worden om maatregelen te nemen tegen deze vorm van energieverspilling;

Welke mogelijkheden er zijn om de winkeliers te ondersteunen bij het nemen van deze maatregelen, die ten slotte ten goede komen aan iedereen in onze gemeente.

Over de uitkomsten te rapporteren aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van:

Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer