Motie Van wie is de openbare ruimte?


7 juni 2019

De raad, bijeen op 20 juni 2019,

Constaterende dat:

  • De publieke ruimte in Zaanstad beperkt is;
  • Waar auto’s staan, geen bomen kunnen groeien of mensen prettig kunnen vertoeven;
  • Zaanstad de ambitie heeft om toerisme en cultuur over de gehele gemeente te spreiden;

Overwegende dat:

  • De gemeente een redelijke vergoeding mag vragen voor dat wat inwoners en bezoekers op gemeentegrond neerzetten;
  • In een stad die steeds drukker wordt met inwoners en toeristen, keuzes gemaakt moeten worden over hoe om te gaan met de afnemende beschikbare ruimte;

Roept het college op:

De mogelijkheden te onderzoeken om de gebieden uit te breiden waar met een vergunning geparkeerd mag worden en dat mensen zonder vergunning op die plekken betaald kunnen parkeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van:

Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Dat doet de deur dicht!

Lees verder

Motie Kost gaat voor de baat uit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer