Motie Green deal autodelen


12 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 20 juni, besprekende de Voorjaarsnota 2019-2023,

Overwegende dat:

  • Door de toekomstige groei van Zaanstad naar mogelijk 200 000 inwoners de openbare ruimte steeds schaarser wordt;
  • (geparkeerde) auto’s in Zaanstad veel openbare ruimte in beslag nemen;
  • Sommige nieuwbouwontwikkelingen moeizaam tot stand komen vanwege (te) hoge parkeernormen;
  • In diverse andere steden veel aandacht is voor autodelen;
  • Er in andere steden wijken worden gebouwd waar autodelen gefaciliteerd wordt;
  • Door méér in te zetten op autodelen (in plaats van het zelf bezitten van een auto) veel openbare ruimte voor andere doeleinden gebruikt kan worden;
  • Door aan te sluiten bij de Green Deal Autodelen wordt ‘voorgesorteerd’ op de toekomst waarin (zoals wethouder Krieger formuleerde) de auto minder dominant aanwezig zal zijn;

Roept het college op:

  • De gemeente Zaanstad aan te melden voor de Green Deal Autodelen en toekomstig beleid daarmee in overeenstemming te brengen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

GroenLinks, Hildr Behrens-Vogelesang

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Zaancampus en Hogeschool voor de Handen

Lees verder

Motie Rookvrij spelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer