Motie Green deal Fiets naar je werk!


7 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 20 juni, besprekende de Voorjaarsnota 2019-2023,

Overwegende dat:

  • De ambitie voor het aantal fietsbewegingen in Zaanstad al jaren achterblijft bij de ambities;
  • Wanneer er meer wordt gefietst naar en van de werkplek, er logischerwijs minder autogereden zal worden;
  • Wanneer er meer wordt gefietst en minder autogereden, dat een positief effect heeft op de luchtkwaliteit (en daarmee de leefomgeving) van de Zaanse wijken;
  • Wanneer er meer wordt gefietst en minder autogereden, dit een positief effect heeft op de gezondheid van de Zaanse inwoners (want meer beweging);
  • Er door een Green Deal te sluiten met Zaanse werkgevers obstakels om de fiets te gebruiken voor woon-/werkverkeer (kosten fiets, stallingsruimte fiets, oplaadplekken) gezamenlijk kunnen worden opgelost;
  • Het aanleggen van infrastructuur voor fietsers vaak maar een fractie kost van wat infrastructuur voor auto’s kost;
  • Een Green Deal met werkgevers ook een positief effect kan hebben bij het invullen van vacatures (bijvoorbeeld die van leerkrachten in het primair onderwijs);

Roept het college op:

  • Voor de begroting voor 2020 een plan van aanpak te presenteren om als onderdeel van het Zaans Klimaatakkoord een Green Deal Fietsmobiliteit te sluiten met Zaanse werkgevers, om op deze wijze te stimuleren dat er voor het woon-/werkverkeer meer gebruikgemaakt gaat worden van de fiets;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

GroenLinks, Paul Laport

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ja, energielabel A!

Lees verder

Motie Niet meebetalen aan Sail, dan ook geen kosten!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer