Motie vreemd: Opheffen afsluiting Dam en Damstraat voor fietsers


3 september 2020

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 3 september

Constaterende dat

  • de noodzaak tot het afsluiten van de doorgaande fietsroute uit veiligheidsoverwegingen tot op heden op geen enkele wijze onderbouwd is met feiten over incidenten;
  • de alternatieve fietsroute over een tweetal bruggen gaat welke geen veilig alternatief bieden;
  • de route dagelijks door honderden fietsers gebruikt wordt;
  • niemand de verantwoordelijkheid neemt voor het correct geplaatst houden van de hekken;
  • het volstrekt onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het weghalen van de hekken op het moment dat er een hulpdienst moet passeren;
  • de hekken met de huidige weersomstandigheden met grote regelmaat omver liggen of in zijn geheel opzij worden gezet;
  • de terrasbezetting in het doorgaande gedeelte van de Dam en Damstraat op meerdere momenten onafhankelijk van de weersomstandigheden minimaal is;

Overwegende dat:

  • het college in het coalitieakkoord de fietsers juist meer ruimte wil geven;
  • maatregelen die hun uitwerking missen of anderen benadelen alleen dan genomen moeten worden als de noodzaak vaststaat;
  • de bruggen welke als alternatieve routes qua veiligheid al enige tijd, n.a.v. diverse incidenten ter discussie staan;

Draagt het college op

de gedeeltelijke afsluiting van de Dam straat en de Dam (m.u.v. het plein zelf) voor doorgaand fietsverkeer per direct op te heffen.

Namens de fracties van

ROSA, Menno de Haas
Partij voor de Dieren, Judit Raa
ChristenUnie, Christa Neefjes


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Grasaren

Lees verder

Motie vreemd: Reële rijksbudgetten sociaal domein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer