Motie vreemd: Grasaren


3 september 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 3 september 2020,

Constaterende dat:

  • Grasaren van mei t/m augustus groeien en bloeien;
  • Grasaren uit zaden en een soort weerhaakjes bestaan;
  • Honden door makkelijk afbrekende grasaren ernstige gezondheidsklachten kunnen oplopen, zoals huid-, oor-, oog- en neusontstekingen die blijvend letsel kunnen veroorzaken;
  • De gemeente de hondenbezitter ook zelf verantwoordelijk houdt voor het voorkomen van nare gevolgen door de aanwezigheid van grasaren door het controleren van de hond op grasaren (net als bij teken);
  • De gemeente Zaanstad geen verdelgingsmiddelen meer gebruikt, maar ook in de laatste jaren het onderhoud aan de openbare ruimte nogal heeft verwaarloosd, waardoor er in heel Zaanstad in woonwijken en parken heel veel grasaren voorkomen;

Overwegende dat:

  • Hondenbezitters in Zaanstad nog altijd hondenbelasting betalen;
  • Grasaren heel makkelijk met regelmaat gemaaid/verwijderd kunnen worden;
  • Hondenbezitters hun huisdier daardoor meer zorgeloos kunnen uitlaten;
  • Honden zich daardoor veiliger in de openbare ruimte kunnen ophouden;

Besluit:

Het college opdracht te geven in de zomermaanden vaker en beter aandacht te schenken aan het verwijderen van grasaren in straten, groenstroken en parken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Democratisch Zaanstad, Jos Kerkhoven
SP, Roland van Braam
GroenLinks, Romkje Mathkor
Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Afwegingskaders en scenario’s begroting

Lees verder

Motie vreemd: Opheffen afsluiting Dam en Damstraat voor fietsers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer