Antwoord vragen bomenkap Prorail


7 mei 2018

De Partij voor de Dieren was zeer bezorgd over de grootschalige bomenkap langs het Zaanse spoor door Prorail. Begin april hebben wij hierover vragen gesteld aan het college.

Op 1 mei heeft het college geantwoord dat de bomen niet de beschermde Bomenlijst stondern en zich op het privéterrein van Prorail bevonden. Daarom was er geen omgevingsvergunning nodig voor de kap. Ook is er geen herplantingsplicht voor bomen die op privéterrein worden gekapt. Het is niet bekend of Prorail vrijwillig de bomen wil herplanten.

Bomen en riet zijn van groot belang voor de luchtkwaliteit, onder andere omdat zij fijnstof afvangen. De kap van bomen en weghalen van riet hebben mogelijk een negatieve invloed op de luchtkwaliteit in aanliggende wijken rond de Provincialeweg (Zaandijk, Westerwatering, Westerkoog).

De Partij voor de Dieren vindt het zeer kwalijk dat bomen in Zaanstad zo slecht beschermd zijn. In aangrenzende gemeentes is wel een vergunning nodig voor het kappen van bomen op privéterrein. In Zaanstad is deze verplichting in 2009 afgeschafd. De Partij voor de Dieren pleit ervoor deze verplichting opnieuw in te voeren.

Lees hier het volledige antwoord van het college.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vragen inzake Fortuinveld (Hockeyclub de Kraaien)

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over over de toekomst van het Fortuinveld, het aanliggende natura 2000 gebied en het ...

Lees verder

Antwoord vragen verhuizing Kraaien   

De Partij voor de Dieren Zaanstad heeft met teleurstelling kennisgenomen van het antwoord op onze vragen over de aanleg van s...

Lees verder