Dag van de burger­lucht­vaart


Niet iets om te vieren

7 december 2019

Het RIVM bracht ons een kraakheldere boodschap over de blootstelling aan ultrafijnstof rond Schiphol: het is ongezond! Jaarlijks sterven er 10.000 tot 15.000 Nederlanders door slechte lucht en te veel geluid. Schiphol overtreedt al jaren allerlei afspraken op dit gebied, bijvoorbeeld over het gelijktijdige gebruik van vier banen (wat tot extra overlast leidt) en de geluidsgrenzen. De omwonenden zijn de dupe.

In milieu-effectrapportages die de overheid laat uitvoeren, worden stelselmatig verkeerde cijfers gebruikt waardoor het allemaal wel mee lijkt te vallen met de gevolgen van de luchtvaart, en het kabinet zet alles op alles (tot fraude en gegevensmanipulatie aan toe) om de luchtvaart te laten groeien in plaats van te laten krimpen. Je zou verwachten dat de overheid haar burgers beschermt tegen klimaatontwrichting en gezondheidsschade. Maar niets is minder waar.

Ook de dieren hebben te lijden onder de ongebreidelde luchtvaart. Nieuw onderzoek toonde aan dat vogels in de omgeving van Schiphol doof en agressief worden van al dat vliegtuiglawaai. Ganzen worden vergast: een vorm van zinloos geweld. Geweld, omdat het een nare dood is die je niemand toewenst, en zinloos omdat het aantal ganzen rond Schiphol helemaal niet afneemt. Zolang er niets verandert aan de akkerbouw rondom Schiphol, zullen de ganzen blijven komen. De mens nodigt de ganzen daarmee feitelijk zelf uit!

De weerstand tegen Schiphol groeit. De feiten stapelen zich op dat verdere groei van de luchtvaart onverdedigbaar is. Toch is dat nog steeds de koers van onze overheid.

Zelfs de gemeente Zaanstad beperkt zich in haar streven tot een tijdelijk staken van groei en het handhaven van het aantal toegestane nachtvluchten. (Maar daarvan lazen we net in het Parool dat dat niet gebeurt en ook niet gaat gebeuren. Oók de schuld van stikstof, volgens de minister.) Terwijl zoveel inwoners van Zaanstad direct hinder ondervinden van de uitstoot en het geluid van vliegtuigen, dag en nacht.

Het college meent weinig invloed te kunnen uitoefenen omdat het geen gemeentekwestie is. In regionale overleggen echter, in communicatie en dus ook communicatie naar Den Haag, is er ook geen enkel kritisch geluid te horen.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die durft te zeggen dat Schiphol moet krimpen. Voor de mens, de andere dieren en het klimaat. Kortom: voor de hele planeet.

Sluit je aan bij het groeiend verzet. Word lid! Of word actief als vrijwilliger!

Gerelateerd nieuws

5 december: ook Wereldbodemdag

Er is nog een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plan...

Lees verder

Dierproeven met biggetjes in Twiske afgebroken

UPDATE:Het onderzoek met de lichamen van dode biggetjes is (of wordt) afgebroken. De lichamen zijn verwijderd uit het Stooter...

Lees verder