5 december: ook Wereld­bo­demdag


4 december 2019

Er is nog een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardige consumptie kan de landbouw omschakelen, worden megastallen overbodig en kan het aantal landbouwdieren fors afnemen. Plantaardig eten is beter voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen. Minder vlees, eieren en zuivel helpt om minder broeikasgassen uit te stoten en het klimaatprobleem bij de bron aan te pakken. Tevens schept het mogelijkheden om landbouwgrond terug te geven aan de natuur.

In Zaanstad is veel veenweidegebied. Door bodemdaling komt veel CO₂ vrij, wat de klimaatcrisis verergert. Als we minder grond nodig hebben om dieren te houden (bijvoorbeeld gras waar koeien grazen), hoeft de bodem niet te dalen, en zouden we die grond zelfs kunnen gebruiken voor 'natte teelt' of om bomen te planten. Goed voor de hele planeet!