Debat in De Fabriek


6 februari 2018

Het Platform aan de Zaan organiseerde op 5 februari in De Fabriek een debat onder het motto Delen, Durven, Doen. De partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in maart konden hier hun standpunten naar voren brengen over de koers van de komende jaren, aangaande Duurzaamheid en Inclusiviteit. De Partij voor de Dieren Zaanstad werd vertegenwoordigd door lijsttrekker Judit Raa.

Er werd een filmpje vertoond over het principe van de Donut-economy, ontwikkeld door Kate Raworth. Dit economische model is ontwikkeld om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden en te voorkomen dat de reserves van onze planeet nog verder worden uitgeput.

Voor 2040 wil men in Zaanstad 20.000 nieuwe woningen realiseren. De bedoeling is dat bij de bouw wordt gezorgd dat deze energie neutraal, CO2 neutraal en klimaatneutraal zijn. Dit onderschrijft PvdD Zaanstad ook in haar verkiezingsprogramma, waarin ervoor gepleit wordt dat de gemeente Zaanstad in 2030 al klimaatneutraal zal zijn. Wij streven naar een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare tussendoelen.

Hoewel de PvdD de noodzaak van nieuwe woningbouw volledig ondersteunt, wees lijsttrekker Judit Raa ook op het belang van het behoud van het schaarse groen in de Zaanstreek. Dit groen draagt bij aan de afbraak van CO2 en is daardoor belangrijk voor een schonere lucht en een leefbare omgeving. Ook benadrukte zij dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor het hergebruiken van bouwmaterialen, bijvoorbeeld uit afgebroken woningen.

De tweede ronde van het debat ging over inclusiviteit. Hierbij werd vooral gesproken over de noodzaak van het bouwen van sociale huurwoningen, zowel voor de huidige Zaankanters als voor instromers. Ook het belang van nieuwe woningen in het middensegment kwam aan de orde, omdat dit de doorstroom in de woningmarkt kan bevorderen. PvdD Zaanstad streeft ernaar dat de gemeentelijke woningvoorraad in balans wordt gebracht met de woningbehoefte, met aandacht voor sociaal woningbeleid. Wij zetten in op binnenstedelijk bouwen en behoud van open groene ruimte in het bestemmingsplan.

Het filmpje over de Donut economy is te bekijken op YouTube