PvdD neemt deel aan debat in Westzaan


6 februari 2018

Op maandag 5 februari nam Partij voor de Dieren Zaanstad deel aan het lijsttrekkersdebat in Westzaan. In het sfeervolle Rechthuys waren bijna alle fractievoorzitters aanwezig, behalve die van Denk en de PVV. De PvdD werd vertegenwoordigd door Melchior Mattens, nummer 2 op de lijst, omdat lijsttrekker Judit Raa al voor een ander debat was uitgenodigd. Een groot deel van het debat ging over verkeersveiligheid, een belangrijk onderwerp in Westzaan. Er wordt te hard gereden en het merendeel van de bewoners wil graag een maximumsnelheid van 30 km. Handhaving hiervan is echter moeizaam, omdat dit momenteel geen prioriteit heeft bij de politie. Verkeersmaatregelen zoals drempels en versmallingen stuiten echter ook op verzet, vooral van boeren die hier met hun tractoren hinder van ondervinden. De conclusie was dat dit een moeilijk onderwerp is, waar goed op gestudeerd moet worden. In het programma van PvdD Zaanstad staat verkeersveiligheid centraal en wordt gestreefd naar een maximumsnelheid van 30 km op alle wegen zonder vrijliggende fietspaden.

Mattens bracht vervolgens de onderwerpen klimaatverandering en funderingsproblematiek ter sprake. Doordat water uit de polder wordt weggemalen, zakt het peil zodat palen gaan rotten. Hier werd helaas niet verder op in gegaan. Er kwam wel enige bijval van D'66 die pleitte voor een klimaatneutraal Zaanstad zonder gas, een punt waar wij volledig achter staan. Ook was er discussie over en hoe er met behoud van groen toch meer woningen gerealiseerd kunnen worden in Westzaan, zonder het sfeervolle karakter van het dorp aan te tasten. De PvdD en linkse partijen willen absoluut niet in het groen bouwen; het CDA wel op kleine schaal. Probleem in het dorp is dat er te weinig woningen zijn zodat jongeren niet in hun dorp kunnen blijven wonen. Een idee werd geopperd om achter de woningen kleine huizen of verbouwde schuren toe te voegen, maar dat zou toch de verkeersdruk opdrijven. Mattens voegde hier aan toe dat meer bebouwing ook meer wateroverlast betekent.

Het debat in Westzaan laat zien dat de blikken sterk gericht zijn op specifieke lokale problemen en dat een milieugerichte visie ontbreekt, ondanks dat er aantoonbare problemen zijn, zoals de paalrot. In de toekomst zullen door klimaatverandering dit soort vraagstukken alleen maar toenemen. De brede blik van de PvdD zal dan ook essentieel zal zijn voor het behoud van woningen en landbouwgrond in het waterrijke Westzaan.

​​ ​​ ​