Debat in verzor­gings­tehuis Evean


8 maart 2018

Debat Westerwatering Evean

Namens de Partij voor de Dieren nam Melchior Mattens gisteravond deel aan het debat in verzorgingshuis Evean Westerwatering. De hoofdthema’s van de avond betroffen mobiliteit (aansluiting van westerwatering op Zaandam oost), het parkeerbeleid, woningbouw en burgerparticipatie. Mattens benadrukte het belang van het behoud van voldoende groen in Westerwatering: “Wanneer we alleen maar veel woningen bouwen, vergeten we dat extra steen leidt tot meer hittestress en wateroverlast. Onze stad moet klaar zijn voor klimaatverandering. Groene gevels en daken, voldoende bomen en grasgronden zijn essentieel voor de leefbaarheid.”

Daarnaast zitten de parkeerproblematiek en de oost-westverbinding hoog bij veel bewoners. Mattens: “Extra parkeervakken kan niet de oplossing zijn van het probleem. Er rijden al heel veel auto’s rond, met alle fijnstof- en broeikasgassenproblematiek van dien. Het moet aantrekkelijk worden om zonder eigen auto in de stad te wonen. Uitbreiding van het Ov-systeem met een goedkope complementaire elektrische taxidienst kan de noodzaak van een eigen auto wegnemen. Daar lossen we veel meer problemen mee op dan alleen de overlast door de parkeerdruk. Daar gaat de Partij voor de Dieren zich hard voor maken.”

De aanwezige bewoners waren zeer geïnteresseerd in de speerpunten van de Partij voor de Dieren Zaanstad. De PvdD gaat zich onder andere inzetten om luchtverontreiniging in de hele gemeente aan te pakken. Voor meer informatie over onze speerpunten: https://zaanstad.partijvoordedieren.nl/onze-speerpunten