Onze visie op busbrug Wester­wa­tering


13 maart 2018

De Partij voor de Dieren is van mening dat de gezondheid en veiligheid van mensen, jong en oud, van groot belang is. Het permanent openstellen van busbrug de Binding leidt onherroepelijk tot meer autoverkeer door Westerkoog. Het standpunt van PvdD Zaanstad is daarom op dit moment dat de busbrug niet opengesteld moet worden voor autoverkeer.

Wanneer het uitsluitend om emissievrij verkeer zou gaan, zou de Partij voor de Dieren na het uitvoeren van goede verkeersveiligheidsmaatregelen minder bezwaren hebben tegen permanente openstelling. Echter, naast het belang van het terugdringen van broeikasgassen in het algemeen moet worden meegewogen dat in de wijk Westerkoog veel kinderen wonen. Zij zijn het meest kwetsbaar voor de extra fijnstofuitstoot die permanente openstelling op basis van de huidige omstandigheden tot gevolg zal hebben. De Partij voor de Dieren is daarom niet overtuigd dat permanente openstelling positieve gevolgen zal hebben voor zowel Westerwatering als voor Westerkoog.

Een belangrijk argument voor permanente openstelling zou zijn dat er onnodig veel moet worden omgereden als gevolg van de sluiting van de busbrug tijdens de spitsuren. Hierdoor zou er meer fijnstof en broeikasgas worden uitgestoten. Deze redenering gaat echter voorbij aan het feit dat permanente openstelling een aanzuigende werking heeft op verkeer en voornamelijk korte ritten met de auto zal stimuleren. De aanwezigheid van een drempel om de auto te nemen heeft bij het huidige wagenpark daarom een positief effect op de leefomgeving van zowel Westerwatering als van Westerkoog. De Partij voor de Dieren heeft echter wel degelijk oog voor de ontsluitingsproblematiek in Westerwatering. Als alternatief zien wij een uitbreiding van het OV-systeem in combinatie met het creƫren van toegang tot goedkoop elektrisch vervoer in de regio.

Zie voor meer informatie ook https://zaanstad.partijvoordedieren.nl/news/debat-in-verzorgingstehuis-evean