Pubquiz Zaanstad - test je kennis!


2 maart 2018

Partij voor de Dieren Zaanstad deed mee aan de Zaanse Stembus Pubquiz van Wij zijn Zaankanters in Wormer. Hoeveel weet jij over de Zaanstreek? Test je kennis met onze vragen. De correcte antwoorden vind je onderaan.

1. Pinkster Drie is een echt Zaans fenomeen. Sommige scholen geven op deze Derde Pinksterdag de leerlingen een extra dag vrij. Echter, door de jaren heen lijkt deze dag steeds minder vaak "gevierd" te worden. Maar waar berust de oorsprong van Pinkster Drie?

A. Op deze dag in 1944 werd een Zaanse verzetstrijder gefusilleerd
B. Op deze dag in 1574 (80-jarige oorlog) werden de troepen van de hertog van Alva verslagen in de Zaanstreek
C. Op deze dag in 1828 werden twee grote fabrieken geopend aan de Zaan
D. Deze dag is verzonnen om als Zaanstreek een lekker dagje extra vrij te hebben

2. De zorg voor dieren staat centraal in de beschaving van onze maatschappij (Ghandi). Binnen onze gemeentegrenzen zijn er veel dieren die soms onze hulp nodig hebben. Denk aan dieren die ergens vast zijn komen te zitten of die (al dan niet gewond) zijn achtergelaten. Om deze dieren te helpen rijden er twee dierenambulances rond in de Zaanstreek. De dierenambulance (Dierenzorg) is 24/7 bereikbaar en draait uitsluitend op vrijwilligers. Hoeveel mensen zetten zich in de Zaanstreek in bij de dierenambulance?

A.10 vrijwilligers
B. 25 vrijwilligers
C. 60 vrijwilligers
D. 70 vrijwilligers

3. Voor veel mensen lijkt het een "ver-van-mijn-bedshow": vieze lucht. De beelden van Chineze steden doen vermoeden dat wij in Zaanstad ons toch maar in de handen mogen knijpen. Uit onderzoek op basis van fijnstofdata van de GGD Amsterdam (drie meetpunten in Zaanstad) komt naar voren dat de vieste lucht men inadement op nieuwjaarsnacht. De lucht is dan op veel plekken in Zaanstad zo vies dat astmatici en oude mensen de ramen en deuren gesloten moeten houden. De vraag is hoeveel volledige dagen (24 uur) per jaar men in Zaanstad matige tot vieze lucht inademt (NB uurgemiddelde van PM10 boven 50 microgram per m3)?

A.1 dag
B. 6 dagen
C. 17 dagen
D. 36 dagen

4. Het Westzijderveld is een prachtig gebied waar vele soorten (water)vogels en klein gedierte leven. Direct naast dit veld, buiten het beschermde natura 2000 gebied, ligt het Fortuinveld. Ook hier komen beschermde flora en fauna voor. Het plan is om dit gebied spoedig ingrijpend te veranderen. Alle resterende 153 bomen moeten in het gebied worden gekapt daarvoor. Maar voor welk doel?

A. Er komt een woonwijk
B. Een bestaande hockeyvereniging in Wormerland wil naar Zaandijk verhuizen voor een extra hockeyveld
C. Het gebied wordt geherstructureerd, waarbij zo min mogelijk flora en fauna verloren gaat
D. Er komt een hotel voor de toeristen van de Zaanse Schans

5. De woningnood in Zaanstad is erg hoog. Voor mensen met een laag- of middeninkomen kan het daarom erg lastig zijn om aan een huis te komen. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt er nagedacht om veel woningen bij te bouwen. Echter, meer bouwen betekent meer steen en asfalt. In een veranderd klimaat met meer extreme hitte en regenval heeft het volbouwen van Zaanstad mogelijk twee nare bijwerkingen: het hitte-eilandeffect (0.06 graad celcius per procent minder groen, Wageningen universiteit 2012) en een verminderde werking van de waterafvoer. Het oplossen van de woningnood zal daarom zo natuurinclusief mogelijk moeten plaatsvinden. De vraag is of dit allemaal mogelijk is gezien het grote aantal woningen dat er voor 2040 alleen al bijgebouwd moet worden. Hoeveel woningen staan er op de planning tot 2040?

A. 3.000 woningen
D. 8.000 woningen
C. 20.000 woningen
D. 25.000 woningen


Antwoorden: 1B, 2D, 3C, 4B, 5C