PvdD Zaanstad onder­tekent regen­boog­ak­koord


10 februari 2018

Op woensdag 14 februari ondertekent lijsttrekker Judit Raa namens PvdD Zaanstad het Zaanse regenboogstembusakkoord. Gelijke behandeling van LHBTI'ers is één van onze speerpunten bij de aankomende verkiezingen en heeft een prominente plaats in ons verkiezingsprogramma. Wij dragen dit initiatief dan ook een warm hart toe.

Door het stembusakkoord te ondertekenen, zeggen partijen toe maatregelen te ondersteunen die discriminatie en intolerantie tegengaan. Daarnaast zullen maatregelen die een positief effect hebben op de veiligheid, zichtbaarheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-inwoners, worden ondersteund. Ook zeggen de partijen toe erop toe te zien dat het gemeentelijk beleid rekening houdt met verschillen tussen mensen op het gebied van sekse, cultuur, fysieke mogelijkheden, leeftijd en seksuele diversiteit.

Het ondertekenen vindt plaats om 10 uur bij het regenboogzebrapad in het centrum van Zaandam.