PvdD Zaanstad reageert op concept coalitie-akkoord


16 juni 2018

Deze week werd het Zaanse concept-coalitieakkoord gepresenteerd in de gemeenteraad. PvdD raadslid Judit Raa hield een betoog waarin zij de coalitiepartners opriep om meer aandacht te besteden aan de essentiële kernwaarden duurzaamheid en dierenwelzijn.

'Voorzitter,

Ten eerste; we zijn heel blij dat er aanzienlijk meer vrouwen in het college zijn. Heel goed; girlpower!

Het concept coalitieakkoord is een stapje vooruit, maar als Partij voor de Dieren vinden we het nog veel te vrijblijvend. Kernwaarden als dierenwelzijn en duurzaamheid zijn als ademen: we doen dat continu.

Zo zouden deze kernwaarden niet weggestopt moeten worden in een aparte paragraaf, maar zouden alle paragrafen, dus op alle gekozen deelonderwerpen, een duidelijke visie op dierenwelzijn, duurzaamheid, natuur en milieu moeten bevatten. In dit coalitieakkoord wordt genoemd dat duurzaamheid belangrijk is en dat het overal in terugkomt. Echter, in dit akkoord wordt het vrijwel uitsluitend genoemd in de paragraaf “duurzaam en groen” .

De Partij voor de Dieren vindt dat de duurzaamheidmeetlat en dierenwelzijn langs alle voorstellen zou moeten worden gelegd. Deze meetlat is immers op de lange termijn veel belangrijker dan de, tot nu toe gebruikelijke, financiële meetlat. De vraag is niet of we een verduurzaming van Zaanstad kunnen betalen, maar of we ons kunnen veroorloven het NIET te doen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft moeite met de grote inzet op economische groei over de gehele linie van het akkoord. Het groeimantra overschaduwt maatregelen die nodig zijn voor een gezonde dosis kwaliteitsverbetering van leven en leefomgeving. Een duidelijke visie op het beschermen van dieren, natuur en milieu ontbreekt.

De Partij voor de Dieren ziet wel een aantal positieve punten terugkomen in het akkoord, waar we blij van worden, zoals:

  • Het betere doelgroepenbeleid qua woningbouw. Er is gelukkig aandacht voor jong en oud, van meergeneratiewonen tot tiny houses;
  • Het promoten van een gezonde leefstijl op scholen;
  • Het elektrische wagenpark van de gemeente Zaanstad;
  • Meer meetpunten voor luchtkwaliteit;
  • Binnenstedelijk bouwen (hoewel de “rafelranden van de stad” wel weer vraagtekens oproepen);
  • Het belang van volkstuinen. Hopelijk betekent deze visie geen woningbouw op o.a. de grond van volkstuinen Nut en Genoegen.
  • En tot slot staat het woord “Eiwittransitie” genoemd! Wow, daar zijn we blij mee, ook al staat het in een vrij betekenisloze context…

De Partij voor de Dieren vindt het een gemiste kans dat er in het akkoord geen specifieke aandacht wordt besteed aan onze consumptie en eetpatronen, terwijl we weten dat het eten van dierlijke eiwitten in hoge mate bijdraagt aan klimaatverandering. We hopen dat de gemeente hierin het goede voorbeeld gaat geven door zelf over te stappen op duurzame, dus volledig plantaardige catering. Ook vinden we bijvoorbeeld dat de eiwittransitie meegenomen moet worden bij het promoten van een gezonde leefstijl op scholen.

Verder ontbreken er veel punten in het akkoord. Dat vinden we zorgelijk. De PvdD mist duidelijke stellingname op het gebied van luchtkwaliteit en mist ook een daadwerkelijke ambitie op het gebied van klimaat. Het is allemaal te vrijblijvend. Daarnaast omvat dierenwelzijn, aanzienlijk veel meer dan alleen de bijen-, insecten en vogelpopulaties. Dit is wel heel summier. De grootste groep inwoners van Zaanstad, de dieren, komen nauwelijks aan bod in dit coalitieakkoord. We zijn dan ook benieuwd naar meer concrete voorstellen, want op deze manier komen de dieren er wel heel bekaaid af.

Ook mist de PvdD onder andere een heldere uitwerking op het gebied van bomen, zwerfafval, elektrisch openbaar vervoer, festivalisering, milieuzones en een duidelijke stellingname over 30 kilometerzones.

Wat ons ook opvalt is dat het woord boom niet één keer genoemd wordt, terwijl de hakbijl, zelfs tijdens het broedseizoen nog veelvuldig wordt gehanteerd, zoals vorige maand bij Tate en Lyle en deze week in West-Knollendam op het terrein van ZZV! Het gaat hier in beide gevallen om hoge bomen van minstens 20 jaar oud. Gezonde bomen die zijn gekapt omdat ze in de weg stonden. Dit kan zomaar in Zaanstad omdat de kapvergunning voor bomen op particulier terrein in 2009 is afgeschaft.

Een college dat hecht aan leefbaarheid en duurzaamheid vindt bomen waardevol en neemt maatregelen om alle bomen te beschermen. Herinvoering van de kapvergunning voor particuliere bomen zou wat de PvdD betreft in het coalitieakkoord moeten staan.

Verder zijn er nog meer punten die wel in het akkoord staan, maar die niet echt bemoedigend zijn:

  • Zo blijft er een sluimerende dreiging dat de extreem kostbare en schadelijke snelwegverbinding A8-A9 toch wordt gerealiseerd.
  • Zo zou Zaanstad nog véél meer toeristen moeten gaan aantrekken (met alle vervuiling van dien) en
  • Zo zouden er 15 tot 20 duizend woningen gerealiseerd moeten worden. De PvdD ziet dit niet als realistisch, omdat er naast de reeds 5400 geplande woningen, weinig ruimte overblijft voor zowel meer groen, als extra woningbouw. Om binnenstedelijk misschien nog een slag te kunnen maken qua woningbouw ziet de PvdD nog wel kansen op locatie Figaro, maar daar wachten we eerst de uitslag van het referendum op 20 juni voor af.

Op de groei van de stad wordt door de coalitiepartijen geen rem gezet. Inzetten op groei betekent dat er ook veel nieuwe problemen bijkomen. Uit onderzoek van de TU Delft is bijvoorbeeld gebleken dat toerisme en het bereiken van klimaatdoelen niet samen gaan.

Deze coalitie wil dat we groeien als Zaanstad; meer inwoners, meer woningen, meer bedrijven, meer toeristen. Groei is echter het probleem en niet de oplossing. We hebben maar één planeet en die planeet groeit niet, dus daar moeten we het mee doen. We leven nu al flink op de pof van de toekomstige generaties. Elk jaar wordt berekend op welke dag de mensheid wereldwijd net zo veel van de aarde heeft opgebruikt als dat de aarde kan opbrengen; dit heet World overshoot day. Dat wordt ieder jaar vroeger; in 2017 was dat op 2 augustus.

Waar liggen de grenzen van de groei? Hoeveel woningen, hotels, bedrijven, inwoners en toeristen kunnen er nog bij in Zaanstad voordat we uit onze voegen barsten? Van een versteende stad wordt niemand gelukkig.

Dank u wel!'

Foto door De Orkaan

Gerelateerd nieuws

Luchtvervuiling in Zaans Beraad

Op 24 mei werd in het Zaans Beraad Zaans beraad het agenda-initiatief van de Partij voor de Dieren over luchtkwaliteit bespro...

Lees verder

PvdD Zaanstad zegt NEE tegen het Cultuurcluster

Afgelopen zaterdagmiddag nam PvdD steunfractielid Rick Schellingerhout deel aan het debat over het nieuwe Cultuurcluster in d...

Lees verder