Judit Raa


Erelid

Judit is geboren in Wormerveer en woont vrijwel haar hele leven in de Zaanstreek. Ze voelt zich hier, naar eigen zeggen, als een vis in het water. Judit is opgeleid als journaliste en werkte onder meer als verslaggeefster en als ambtenaar bij diverse gemeenten. Bewegen in de buitenlucht is een van haar passies. Judit geeft uit liefhebberij sportlessen in het Burgemeester In ’t Veldpark te Zaandam en wandelt graag met hond Odie in de Zaanse natuur.

Al op jonge leeftijd bekommerde Judit zich om dieren. Op de lagere school vroeg ze zich verbaasd af waarom er geen dierenpartij was. Toen jaren later de Partij voor de Dieren werd opgericht, besloot zij zich hier met hart en ziel voor in te zetten. Sinds 2006 als campagnecoördinator, vanaf 2014 als centrale spil van de werkgroep Zaanstreek. In 2018 werd Judit ons eerste raadslid! Helaas moest zij zich in 2020 wegens ziekte terugtrekken.

De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met álle andere bewoners van deze planeet. Mijn ambitie is om Zaanstad groener, duurzamer, diervriendelijker en zorgzamer te maken. Met deze kanndidatenlijst gaat dit zeker lukken!

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws