Judit Raa


Raadslid

Judit is geboren in Wormerveer en woont vrijwel haar hele leven in de Zaanstreek. Ze voelt zich hier, naar eigen zeggen, als een vis in het water. Judit is opgeleid als journaliste en werkte onder meer als verslaggeefster en als ambtenaar bij diverse gemeenten. Bewegen in de buitenlucht is een van haar passies. Judit geeft uit liefhebberij sportlessen in het Burgemeester In ’t Veldpark te Zaandam en wandelt graag met hond Odie in de Zaanse natuur.

Al op jonge leeftijd bekommerde Judit zich om dieren. Op de lagere school vroeg ze zich verbaasd af waarom er geen dierenpartij was. Toen jaren later de Partij voor de Dieren werd opgericht, besloot zij zich hier met hart en ziel voor in te zetten. Sinds 2006 als campagnecoördinator, vanaf 2014 als centrale spil van de werkgroep Zaanstreek en nu dus als lijsttrekker van PvdD Zaanstad!

De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met álle andere bewoners van deze planeet. Mijn ambitie is om Zaanstad groener, duurzamer, diervriendelijker en zorgzamer te maken. Samen met de andere mensen op de kandidatenlijst van Zaanstad gaat dit zeker lukken!

Gerelateerd

Succes! Twee amen­de­menten aange­nomen die de Dieren­wel­zijnsnota beter maken voor de dieren

Op 19 september behandelde de raad de nieuwe Dierenwelzijnsnota. Naar goed Partij voor de Dieren-gebruik dienden we tien moties en amendementen in bij de nieuwe dierenwelzijnsnota. Zaankanters vinden het nog een beetje gek om een andere hobby te kiezen omdat je er een ander dier pijn mee doet, of meer in het algemeen: om écht rekening te houden met andere dieren.Maar! Voor twee van onze amendement...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws