Rondvraag vergassen Zaanse ganzen


21 mei 2018

Partij voor de Dieren Zaanstad heeft bij de rondvraag van het Zaans Beraad vragen gesteld over ontheffingen voor het vergassen en/of afschieten van ganzen in Zaanstad. Helaas was de wethouder Dierenwelzijn (D66) niet bereid om namens het college een bezwaarschrift in te dienen.

Ook dit jaar broeden er weer grauwe ganzen in het Westzijderveld, nabij het politiebureau in Zaandijk, omzoomd door de A8, Guisweg en Guispad. De provincie Noord-Holland heeft twee ontheffingen ter inzage liggen voor het afschieten en het vergassen van ruiende ganzenfamilies.

Bezwaar aantekenen kan binnen 6 weken na publicatie (11 april 2018). Het college heeft vorig jaar op vragen van GroenLinks geantwoord dat de gemeente de mogelijkheden zal onderzoeken om invloed uit te oefenen op het NRV, zodat eventuele ganzenoverlast diervriendelijk kan worden aangepakt. Ook zou worden gezocht naar manieren om invloed uit te oefenen op het besluit indien Gedeputeerde Staten voornemens is na 1 april 2018 opnieuw een ontheffing te verlenen, bijvoorbeeld door een bezwaarschrift in te dienen wanneer de ontheffing ter inzage ligt.

Klik hier om de vragen van PvdD Zaanstad in te zien, mede ingediend door Groenlinks.

Foto door Quentin Rademaker