Discri­mi­natie


De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing.

Ook politieke partijen mogen niet discrimineren naar sekse, ook niet waar de overwegingen daartoe ingegeven worden door levensbeschouwelijke opvattingen. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie.

De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en LHBTI's - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechting. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden. Publieke benoemingen moeten niet langer uitgezonderd worden van het anti-discriminatiebeginsel.

Het standpunt Discriminatie is onderdeel van: Gelijke kansen voor iedereen

Discriminatie

Wat we hebben bereikt

  • Geen gemeentelijke vertegenwoordiging bij zwarte piet

    Onze motie daarover is aangenomen op 2 juli 2020.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer